|

|

Про нас

Цілі

Керуючись тим, що основною метою Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України на період до 2028 року є створення умов щодо модернізації і випереджувального розвитку оборонно-промислового комплексу, нарощування його виробничих потужностей для задоволення потреб Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, а також виробництво конкурентоспроможних на світовому ринку озброєнь і військової техніки.
Враховуючи те, що основними цілями Стратегії є: - задоволення потреб українських військових формувань як за рахунок власного виробництва, так і за рахунок імпорту; - розширення експортних можливостей усіх сегментів оборонної промисловості.
Із сподіванням на: - виведення технологічних, організаційних та фінансових аспектів діяльності державних підприємств на якісно новий рівень за рахунок проведення приватизації із збереженням у державній власності підприємств, задіяних у виробництві критично важливої продукції.
Нами сформовано цілі та вибрані їх кількісні показники. Основною стратегічною ціллю Харківського державного авіаційного виробничого підприємства на період 2018-2028 рр. є створення сучасного, здатного до самостійного розвитку, інтегрованого до міжнародної системи авіабудування підприємства з обсягом випуску не менше 14 літаків на рік.

Візія

Ми примножимо столітню історію в сучасному досвіді підприємства через врахування інтересів партнерів шляхом усунення перешкод до співпраці, укладання мирових угод, списання та погашення боргів, корпоратизації з подальшим акціонуванням і передачею частки акцій в їх власність.
Вихід зі стану банкрутства дозволить оптимізувати виробничу структуру підприємства, отримати додаткові надходження від передачі в оренду та продажу, тільки за умови вкладення покупцями коштів у розвиток заводу, об’єктів, що не задіяні у виробничому процесі.
Це створить нові можливості залучення стратегічних інвестицій, кредитних ресурсів, коштів державних програм в інноваційні технології, заохочення порядності і наполегливості працівників, а тим самим досягнення світової конкурентності нашої продукції і зайняття гідної частки ринку авіабудування, сприятиме поверненню довіри партнерів і благополуччя в наші оселі.